Çocuk Hastalıkları

Rett sendromu, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir hastalıktır. X kromozomunda bulunan bir gende kusur olması...
Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde gecikmeler ile karakterize edilen bir grup...
Omfalit yetişkinler de görülebilmesine rağmen özellikle yenidoğan bebekte daha sık olarak ortaya çıkan, göbek bağının...