Dil Gelişimi

Dilin iki ana bileşeninden biri olan İfade edici dil bileşeninin, sözlü olarak ürettiğimiz sesler, kelimeler, cümleler,...
Dilin kullanımına ilişkin iki ana bileşen vardır. Bunlardan ilk önce gelişeni alıcı dil, sonrasında gelişeni...