Dil Gelişimi

Dilin kullanımına ilişkin iki ana bileşen vardır. Bunlardan ilk önce gelişeni alıcı dil, sonrasında gelişeni...